Vedtak om havbruk

Norges Kystfiskarlag har i landsstyremøte 28. og 29. oktober gjort følgende vedtak om havbruk til havs:

  • Havbruk til havs kan gi mindre konflikt med gyte- og oppdrettsområde og tradisjonelt fiske og høyere vanngjennomstrømming kan ha miljømessige fordeler. Samtidig er også havarealene under stadig større press, det må gjennomføres grundige arealavveininger og avveining mellom ulike hensyn og interesser på lik linje som ved planlegging i de mer kystnære havområdene. Oppdrett til havs må ikke gå på bekostning av det tradisjonelle fisket. Oppdrett til havs og mer mobile anlegg må heller ikke bli en hvilepute for å fortsette med åpne anlegg. Så lenge det er snakk om åpne anlegg vil kontroll av utslipp og måling av miljøvirkningen bli krevende. I en framtidsrettet oppdrettsnæring, må både kystnært havbruk og havbruk til havs være utslippsfritt. Havareal vil i framtiden være en begrenset ressurs, og framfor å stadig ta i bruk nye areal til oppdrett, må det settes inn betydelig mer ressurser for å framskynde en raskere overgang til utslippsfrie anlegg.
  • Norges Kystfiskarlag har nulltoleranse for utslipp fra oppdrettsnæringen, og krever at man ved etablering av all fremtidig oppdrettsvirksomhet går bort i fra gammel og forurensende teknologi til fordel for lukkede og utslippsfrie anlegg. Denne forutsetningen må gjelde uavhengig av om oppdrett etableres i sjø eller på land. Like forutsetninger må dessuten gjelde om oppdrettsanlegg plasseres kystnært eller til havs. Styrets holdning er at oppdrettsnæringa henger langt etter i prosessen mot å nå målet om utslippsfrie anlegg, og at man derfor ikke kan akseptere ytterligere bruk av forurensende teknologi som går på akkord med føre-var-prinsippet. Dette til tross for etableringer av oppdrettsanlegg til havs.
  • Eventuelle konsesjoner som gis innenfor de aktuelle utredingsområdene må inndras
    dersom de ikke lar seg realisere, og må ikke under noen omstendigheter kunne flyttes
    inn til kysten eller inn på fjordsystemene.
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.