Retningslinjer for smittevern for fiskere

Råfisklaget har vi utarbeidet felles retningslinjer for smittevern både for kontrollører og for samhandling mellom fisker og kjøper:

 
Veiledning for smittevern ved interaksjon mellom fartøy og kjøpere ved landing av fisk/skalldyr.
 
• Det vises til nasjonale smitteverntiltak fra norske myndigheter.
 
• Fiskere eller fartøy med besetning med symptomer relatert til covid-19 bør ikke være i aktivt fiske.
 
• Representanter fra fartøyet skal i størst mulig grad unngå ferdsel på mottak/produksjonsanlegg. Det samme gjelder personell fra anlegget om bord på fiskefartøy.
 
• Kun en person fra fartøyet og kjøper skal involveres i lossing og levering av fisk slik at mulig nærkontakt mellom partene reduseres til et minimum.
 
• Ved interaksjon mellom personell fra fartøy og kjøper bør det brukes smittevernutstyr (ansiktsmaske og hansker), og interaksjonen skal foregå i samsvar med mottaksanleggets hygienetiltak for øvrig.
 
• 1-metersregelen skal overholdes til enhver tid.
 
• Alle dokument som skal utveksles mellom fartøyet og kjøper skal overføres elektronisk. Signering av sluttseddel skjer ved bruk av salgslagets signeringsapp.
 
• Dersom smittevernhensyn er til hinder for fysisk tilstedeværelse ved levering, kan det brukes videotelefoni eller lignende til å sørge for at begge parter er representert ved veiing og sortering.
 
• Fortøyning ved ankomst/avgang kan løses ved at alle involverte benytter hansker. Det anbefales at fartøy og kjøper avtaler hvordan ankomst/avgang skal gjennomføres. Eksempelvis kan personell fra kjøper ta imot første trosse, og fartøyet håndterer fortøyninger for øvrig iht eksisterende rutiner.
 
• Dersom det er mistanke om koronasmitte enten om bord i et fartøy, eller hos kjøper, skal det tas ekstra forholdsregler for å unngå smittespredning mellom fartøy og kjøper. I et slikt tilfelle skal lossing av fangst foregå uten kontakt mellom personell ved fartøyet og kjøper. Fortøyning av fartøyet og oppkobling av losseutstyr/lossing av containere skal gjennomføres uten kontakt mellom partene. 

norges kystfiskarlag, norges råfisklag, smittevern, korona, veileder

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.