Refordeling av ufordelt tredjelandskvote torsk nord for 62°N

Styret i Norges Kystfiskarlag har behandlet spørsmålet om refordeling av ufordelt tredjelandskvote torsk nord for 62°N:

Norges Kystfiskarlag er bekymret for den generelle markedssituasjonen for torsk i lys av Covid-19 pandemien supplert med stor totalkvote inneværende år, og de negative konsekvensene dette vil kunne få for næringa som helhet. Med bakgrunn i det har vi i flere omganger bedt om at myndighetene ser nærmere på muligheter for å forskyve inntil 10 prosent av totalkvoten for 2021 til neste års totalkvote.

Norges Kystfiskarlag ber derfor om at dette grepet vurderes som et konkret innspill i forbindelse med spørsmålet om tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvantum, enten for hele eller deler av kvantumet. Det vil kunne virke positivt for mottaks- og markedssituasjonen i et ellers utfordrende år.

Dersom tredjelandskvantum som skal tilbakeføres til norsk totalkvote må foretas inneværende år, tilrår Norges Kystfiskarlag at dette kvantumet refordeles til de ulike fartøygruppene så snart som mulig. Dette vil være svært viktig for at særlig den minste flåten skal få et mest mulig forutsigbart fiskeri. Det forutsettes at refordelingen omfatter både åpen og lukket gruppe.

Videre vil vi påpeke behovet for åpenhet rundt de etablerte fordelingsnøklene som legges til grunn for fordeling av ufordelt tredjelandskvantum, da vi ikke er kjent med disse. 

fiskeridirektoratet, åpen gruppe, kystflåten, lukket gruppe, refordeling, tredjelandskvantum, etablerte fordelingsnøkler

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.