Innspill til kysttorskforvaltningen

Sørøst-Norge Kystfiskarlag har kommet med innspill til Havforskningsinstituttets rapport «Krafttak for kysttorsken» i Oslofjorden og Skagerrak.

Laget påpeker at fiskerinæringen over de siste årene er blitt pålagt stadig strengere reguleringer i utøvelsen av fisket. Store deler av den minste flåten er under sterkt press og nærmer seg den nedre grense for å kunne opprettholde aktivitet. De få båtene som er igjen, danner selve ryggraden i mottaks- og serviceindustrien i området. At Havforskningsinstituttet anbefaler å stenge betydelige områder for trålaktivitet er derfor svært dramatisk.

Kystfiskerlaget anbefaler at man venter med å innføre nye fiskeriregulerende tiltak som rammer de minste kystnære fartøyene inntil man har fått oversikt over effekten av tidligere innførte tiltak. For å motvirke slitasje på havbunnen, vil det være mulig å forby dobbeltrål innenfor 4 nautiske mil, og sette begrensning på størrelse av tråldører. Sist, men ikke minst er det verdt å nevne at havmiljøet i Oslofjorden og indre del av Skagerrak henger i stor grad sammen med menneskelig påvirkning fra land, som avrenning, giftstoffer, næringssalter o.l.

Henvendelsen fra Sørøst-Norge Kysfiskarlag kan du i sin helhet lese her.

Havforskningsinstituttets rapport "Krafttak for kysttorsken" finner du her

fiskeridirektoratet, sørøstnorgeskystfiskarlag, kysttorsk, havforskningsinstituttet, fiskerireguleringer, skagerrak, Oslofjorden

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.