Nei til utslipp i Repparfjorden

0213.04.12. Norges Kystfiskarlag avd. Kvalsund ber Klima-og forurensnings - direktoratet avslå søknaden fra Nussir AS om utslipp av gruveslam i Repparfjorden. Dette fordi fjorden er en svært viktig gyte - og oppvekstfjord for mange fiskearter, samt at den er en nasjonal laksefjord.

En godkjenning av denne søknaden må kunne karakteriseres som miljøkriminalitet sier leder Yngve Nilsen i NKF, avd. Kvalsund.

Høringsuttalelse vedrørende søknad om utslipp av gruveslam i Repparfjorden (2010/397)

Kvalsund Kystfiskarlag er et lokallag av Norges kystfiskarlag,og vi har følgende syn på søknaden fra Nussir ASA om å deponere gruveslam i Repparfjorden.

Spredningen av avgangen er ikke på langt nær tilfredsstillende utredet med altfor få strømmålinger som er gjort over altfor kort tid,i tillegg søker man om utslipp på 30 meters dyp noe som ikke er utredet i det hele tatt.Kystfiskarlaget har vært i kontakt med mange av de som fisket i fjorden under forrige gruvedriftsperiode,og de erfaringene var utelukkende negative og slike scenarioer har myndighetene et ansvar for å unngå i fremtida.

Vi vil også på det sterkeste avkrefte uttalelser fra Fjordfiskernes forening om at det ikke finnes yrkesfiskere som fisker på Repparfjorden,dette anser vi som en forfalskning av sannheten. Fisket i fjorden er varierende,og i perioder kan det være mange båter som driver fiske i fjorden.Vår mening er at Repparfjorden er en svært viktig gyte og oppvekstfjord for mange arter,dette er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til i KU.

Repparfjorden er en nasjonal laksefjord og skal derfor beskyttes mot forurensende virksomhet,vi kan ikke med vår beste vilje se at ikke det omsøkte utslippet skal komme inn i den kategorien.Vi ønsker alle at Norge skal fortsette å være en sjømatnasjon i verdensklasse. Forutsetningen for dette er at fjordene våre forblir rene. Størstedelen av torsken som fiskes i Repparfjord leveres til Aker seafoods anlegg i Hammerfest,et funn av forurenset fisk her kan få enorme konsekvenser ikke bare for Aker,men for hele den norske eksporten av fisk.

Vi merker oss at både Fiskeridirektoratet,Havforskningsinstituttet og øvrige fiskarlag er negative til et slikt utslipp,dette mener vi at Klif er nødt til å legge stor vekt på ved behandling av søknaden.

Konklusjon:

Vi mener at Klif må avslå søknaden som foreligger da det vil være direkte uforsvarlig å tillate et slikt utslipp til sjø,spesielt når søknaden etter vår mening inneholder så mange feil og mangler. Etter vår mening er søknaden ikke i samsvar med hverken utredninger eller foreslått reguleringsplan.

Etter vårt syn vil en godkjenning av det omsøkte utslipp grense mot å kunne karakteriseres som miljøkriminalitet,da konsekvensene etter all sannsynlighet vil være svært alvorlige for Repparfjorden som økosystem.

Leder Kvalsund Kystfiskarlag Yngve Nilsen.

utslipp, førevarprinsippet, kvalsundkystfiskarlag, nussir, deponi

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.