- Vi har fått mange innspill om at de nye kravene er for inngripende ut fra det forskningsgrunnlaget det er begrunnet i. Derfor har jeg besluttet å utsette påbudet til 1. januar 2022, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Norges Kystfiskarlag er tilfreds med fiskeriministerens beslutning så langt.

- Dette har vært en viktig sak for fiskerne i sør, hvor våre medlemmer gjennom Sørvest-Norge Kystfiskarlag har blitt hørt, etter effektiv jobbing opp mot Fiskeriministeren og Nærings- og fiskeridepartementet, uttaler Tom Vegar Kiil, leder i Norges Kystfiskarlag. Joachim Langvik, som er leder av Sørvest- Norge Kystfiskarlag sier at laget kommer til å ha høyt fokus på saken også i tiden som kommer, for å få på plass varige og forutsigbare rammebetingelser for leppefiskerne, som er i tråd med et bærekraftig ressursuttak.

Mer kunnskap

Fra 1. januar 2021 ble det innført et krav om at inngangen på teiner og ruser som er satt ut for fangst av leppefisk skal være 60 mm i diameter eller mindre. Kravet ble innført for å redusere fangst av stor berggylt og bifangst av andre arter enn leppefisk. Påbudet ble vedtatt i 2019, men skulle først innføres i januar i år.

- En utsettelse av påbudet gir mer oss mer tid til å hente inn kunnskap om behovet for å innføre en slik inngangssperre. Dette er et krav som åpenbart er meget omstridt, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

 

Om kravet:

Kravet for inngangssperre vil dermed være det samme i år som i fjor. Inngangssperre (kryss) er ikke påkrevd dersom inngangen (kalven) er mindre enn at en sylinder med diameter 70 mm kan trekkes gjennom inngangen.