Gjennomslag for enklere dispensasjonsordning

Etter tilbakemelding fra Norges Kystfiskarlag og Fiskarlaget har Nærings- og Fiskeridepartementet besluttet å imøtekomme organisasjonenes krav om forenkling av dispensasjonsordningen fra samtidighetskravet. Kystfiskarlaget og Fiskarlaget har påpekt ovenfor departementet at krav om registrering for hver enkelt landing og kravet til å på forhånd angi nøyaktig hvor fartøyet vil ligge til kai, gjør ordningen tungvingt og er opplysninger som fiskeren ikke nødvendigvis vet på forhånd.

Dispensasjonen skal nå gjelde så lenge fartøyet leverer til samme mottak og med samme skipper. Først hvis et fartøy skifter høvedsmann om bord, eller leverer til et annet mottak enn det er gitt dispensasjon for, må det søkes om ny dispensasjon. 

Kystfiskarlaget fikk også gjennomslag for sitt forslag om at nøyaktig liggested ikke behøves opplyses i skjemaet så lenge AIS eller VMS er påslått.

De øvrige forutsetningene i ordningen videreføres. Fisker må fortsatt oppholde seg innenfor en maksimal seilingstid på 10 minutter fra mottaksstedet inntil innveiing av fangst er avsluttet, og seddel er signert både av den som lander og mottaker/kjøper. Dersom fiskeridirektoratet krever det skal fartøyet returnere til mottaksstedet for kontroll. 

Skjemaet er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets hjemmeside (her) og kan fylles inn fra Smart-telefon. 

nærings og fiskeridepartementet, landingsforskriften, landings- og sluttsedler, dispensasjonsordning

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.